ТРКИ 中国俄语考试中心                               

咨询电话:010-65771701

查询说明
  • 查询须知:

    1.输入护照号码中的数字查询;

    2.网站提供当次考试后成绩查询;

    3.考生以后因学习或工作等原因需要查询成绩,可通过邮箱查询。

京ICP备20028627号 北京对外教育科技中心版权所有

联系地址:中国北京市朝阳区定福庄南里一号北京第二外国语学院